Tuesday, August 9, 2011

Med livet som insats


Jag utmanar ödet, men försöker att inte skada mig innan Vasan, i Lindvallens bike park. Testar totalt livsfarliga NS-slingor. På bilden: smal upphöjd spång följt av vippbräda. Jag klarade det.

No comments:

Post a Comment