Saturday, December 31, 2011

På ruinens brant

Den här bilden är från en tur på juldagen. Den får axla ansvaret att förmedla att en epok är slut. Om du tänker dig fönsterrutorna som symboler så säger de saken bäst. Tänk stereo.

No comments:

Post a Comment